Προσωπικό

Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε έμμισθο και εθελοντικό. Στο Ίδρυμα εργάζονται 14 άτομα:

1. Ψυχολόγος, Δομνική Καραγιάννη.

2. Νοσηλευτές: α) Ανέστης Μαυροειδής, β) Χρυσούλα Μάνου, γ) Γρηγόριος Ξενίδης. δ) Ελένη Κουτσιάνη, ε) Ηλιάννα Κατσαβού.

3. Φυσιοθεραπευτής, (Θέση που θα καλυφθεί).

4. Μάγειρας, κ. Διονύσιος Γεωργούσης, βοηθός μάγειρα, κ. Ασημίνα Χριστινοπούλου.

5. Τραπεζοκόμοι, α) κ. Άννα Μπουσνάκη, β) κ. Τριανταφυλλιά Μωραϊτη.

6. Ευπρεπίστριες,  α) Αικατερίνη Κατσιούλη.

      7. Κοινωνικοί Φροντιστές α) κ. Κοντσέ Ελισσάβετ, β) κ. Καραγεώργου Παρασκευή και γ) κ. Τζωρτζάτου Φανουρία

Εθελοντικώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα μας διάφορων ειδικοτήτων Ιατροί, ως επίσης και οι Εθελόντριες αδελφές του τοπικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνης αλλά και εθελόντριες της πόλεως, οι οποίες φροντίζουν για την ατομική υγιεινή των γεροντισσών μας.