Διοίκηση

Το Ίδρυμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του 2011 η διοίκηση του ασκείτε από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του εκάστοτε Μητροπολίτου Κίτρους, όπως ίσχυε και με το προηγούμενο Φ.Ε.Κ του 2000. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής: 1) Πρόεδρος του Ιδρύματος ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κίτρους. 2) Αντιπρόεδρος και Διευθυντής ορίζεται από τον Μητροπολίτη Κίτρους και είναι πάντοτε κληρικός. 3) Θέση Ταμία, 4) Θέση Γραμματέα, 5) Θέση τακτικού μέλους.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, η σύνθεση του νέου Δ. Σ. με κανονικά μέλη είναι:

1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος.

2. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Μπάτσιος, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής.

3. κ. Χρήστος Μυστρίδης, Εκκλησιαστικός Υπάλληλος Ταμίας.

4. κ. Γεώργιος Κοντσές, Διδάσκαλος Γραμματέας.

5. κ. Παρθένα Παρτσαλίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος.